Copyright 2019 ACCSELL Performance Sp. z o.o.

Czego dowiesz się czytając nasz RAPORT

Chcesz wiedzieć czego potrzebują 
polscy pracownicy?

Szukasz skutecznych metod 
zwiększenia ich motywacji?

Pobierz raport NOWA ERA MOTYWACJI i skoncentruj swoje działania na tym, co ważne!

POBIERZ RAPORT

90% pracowników otrzymuje świadczenia finansowane przez pracodawcę, które w większości nie odpowiadają na ich potrzeby

Jednocześnie coraz więcej firm ma problem z niskim zaangażowaniem lub dużą, niekontrolowaną rotacją pracowników. Bez zrozumienia co naprawdę dziś motywuje pracowników, nie podejmiesz skutecznych działań mających wpływ na wyniki Twojej organizacji

Co mogą cenić Twoi pracownicy 
i co jest ważne dla ich zdrowia, dobra i efektywności pracy?

Jak stać się bardziej inspirującym liderem. 
Co powinny uwzględniać strategie nowoczesnego lidera?

Jak zwiększyć kreatywnosć pracowników, żeby przełożyła się na większą innowacyjność firmy?

Jak skutecznie motywować pracowników, aby maksymalnie skorzystać z ich potencjału 
i zmniejszyć rotację?

Jakie nowe działania podjąć, aby rozwijać pracowników i zwiększać ich motywację?

Jak wyróżnić się jako pracodawca, który precyzyjnie adresuje uświadomione i nieuświadomione wyzwania życiowe pracowników?

Poznaj podsumowanie

kluczowych wyników raportu

POBIERZ RAPORT

Bądź inspirującym, skutecznym liderem – zarządzaj ze świadomością potrzeb i wyzwań Twojego zespołu

POBIERZ RAPORT

Raport powstał na bazie odpowiedzi zebranych w ramach dwóch badań:
 
Mind & Soul Business, które zostało przeprowadzone w pierwszej połowie grudnia 2018 we współpracy z Mobile Institute i uwzględnia perspektywę osób indywidualnych w oparciu o 1305 zebranych odpowiedzi. 66% próby stanowili mężczyźni, 44% kobiety, 50% stanowiły osoby w wieku 25-34 lata. Wyniki zostały znormalizowane i próba jest reprezentatywna dla internautów w Polsce pod względem płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania.
 
Hays Poland, które zostało przeprowadzone pod koniec 2018r. i uwzględnia perspektywę firm – ponad 3 000 organizacji działających w Polsce – oraz pracowników, kandydatów – ponad 8 700 osób.

Proszę o przesłanie raportu na mój adres e-mail

Twoje dane są bezpieczne.
Wysyłając zgłoszenie akceptujesz 
politykę prywatności

Raport Mind & Soul zawiera szereg ciekawych danych o bieżących wyzwaniach i potrzebach życiowych Polaków. Umiejętne zaadresowanie tych potrzeb przez daną firmę może znacząco wpłynąć na wzrost motywacji, zaangażowania oraz efektywności jej pracowników. Serdecznie polecam lekturę tego raportu – ku inspiracji i głębszym przemyśleniom.

KATARZYNA TOMCZYK-CZYKIER,
Dyrektor Pionu Transformacji Proximity Banking,
Credit Agricole Bank Polska S.A.

POBIERZ RAPORT

Prezentuje Maciej Szturmowicz, Mind & Soul Business Founder, ICC Coach